Autor: Golovei Lilia

Argument

Diverşi factori educaţionali sunt antrenaţi în activitatea de orientare şcolară şi profesională a elevilor: școala, familia, organizații guvernamentale și non-guvernamentale, agenții și oficii ale forței de muncă, agenți economici etc. Există o bază impunătoare de tehnici psihologice, activități și programe de orientare profesională, utilizate, inclusiv, de psihologii școlari cu scopul de a ghida elevii în lumea profesiilor și de a le înlesni luarea deciziilor cu privire la viitorul profesional.

Câțiva ani în urmă am elaborat un program de orientare școlară și profesională „O zi pentru cariera mea”, orientate spre:

– identificarea schemei profesionale personale a elevilor;

– exprimarea importanţei autodirijării în obţinerea succesului profesional;

– indicarea aspectelor specifice diverselor profesii;

– crearea unui model demn de urmat şi dezvoltarea responsabilităţii proprii vizavi de viața profesională.

Specific pentru acest program a fost desfășurarea celor 8 ședințe din care era format programul pe parcursul unei zile. Astfel timp de 5 ani în gimnaziul „Galata” o zi în an era destinată orientării profesionale. Rezultatele programului au demonstrat că 8 ședințe nu pot cuprinde multitudinea de aspecte ce trebuie luate în considerare în procesul de explorare a potențialului propriu și de sondare a carierei profesionale.

Ca rezultat, programul a fost revăzut. Investigarea intereselor, necesităților și dorințelor elevilor, studiul și analiza unui volum mare de literatură din domeniul orientării profesionale, a unui șir mare de exerciții și programe de orientare profesională a contribuit la crearea unui nou program ce a fost numit sugestiv – 28 ore pentru cariera mea.

Scopul programului este formarea atitudinii responsabile față de cariera profesională prin extinderea hotarelor autocunoașterii, prin dezvoltarea personală și extinderea cunoștințelor referitoare la lumea profesiilor.

Obiectivele programului:

  • formarea unei imagini integre despre particularitățile individual-psihologice ale personalității;
  • crearea condițiilor pentru alegerea conștientă a profesiei;
  • identificarea schemei profesionale personale;
  • orientarea în lumea profesiilor prin corelarea cerințelor profesiei cu interesele, aptitudinile și abilitățile personale;
  • exprimarea importanţei autodirijării în obţinerea succesului profesional.

Programul vizează trei direcţii:

a) Psihoprofilaxia presupune analiza diverselor aspecte legate de lumea profesiilor şi carieră. Elevii sunt învăţaţi sa formuleze întrebări, judecăți, afirmații în legătură cu cariera profesională şi să răspundă la întrebările formulate din perspectiva profesională personală.

b) Psihodiagnoza include un șir de tehnici și chestionare orientate spre:

– identificarea particularităților individual-psihologice;

– stabilirea preferințelor profesionale;

– precizarea sistemului de valori profesionale;

– evaluarea atitudinii față de cariera profesională.

c) Psihoconsilierea este  orientatată spre:

– analiza și stabilirea corelației dintre rezultatele tehnicilor și chestionarelor aplicate;

– oferirea explicaţiilor cu privire la cariera profesională posibilă.

Programul conține 28 de ședințe cu durata de 1,5 ore fiecare, desfășurate săptămânal. Un avantaj al programului constă în faptul că activitățile pot fi desfășurate în cadrul orelor de dirigenție, dar și în afara orelor școlare. De asemenea, a fost creat un caiet pentru elevi (cu același titlu – 28 ore pentru cariera mea), care conține sarcinile propuse participanților pentru realizare în scris. În plus, caietul are spațiu pentru fixarea rezultatelor obținute în urma aplicării tehnicilor și chestionarelor utilizate, ceea ce permite stabilirea corelației dintre rezultatele obținute și ajută elevii nu doar să identifice propriul profil profesional, ci și să vină cu argumente vizavi de corectitudinea deciziilor pe care le-au făcut sau urmează să le facă.

În continuare propunem o ședință din cadrul programului 28 ore pentru cariera mea.

ŞEDINŢA 18 CUM ÎMI VĂD VIITORUL

Obiective:

– să exploreze visele proprii;

– să vizualizeze viitorul apropiat/îndepărtat;

– Să conştientizeze resursele personale şi oportunităţile oferite de profesiile spre care se orientează.

Materiale: pixuri, un fular, foi A4, foaia resursă Galaxia viselor, foaia resursă Realizarea viselor, foaia resursă Cum îmi văd viitorul?, lipici, foarfece, creioane colorate, carioci, ziare/reviste

1. Ritualul de începere a ședinței Aplauze în cerc (1 min.)

Participanții bat din palme inițial rar, apoi tot mai des, finalizând cu o bătaie scurtă.

2. Energizantul Câmpul cu mine (10 min.)

Participanții formează un cerc. Unui voluntar i se leagă ochii cu un fular. Pe podea se plasează haotic foi A4. Voluntarul trebuie să treacă dintr-o parte în alta a sălii fără a călca pe mine. Colegii îl pot ajuta prin cuvinte.

Discuții

– De ce v-am propus anume acest exercițiu?

– Ce legătură ar avea câmpul de mine cu viața profesională a unui om?

3. Exercițiul Ce vrei? (10 min.)

Se formează perechi. Primul participant întreabă de 25 ori cu tonalități diferite: „Ce vrei?”, al doilea răspunde, apoi se schimbă cu rolurile.

Discuții

– Ce ați simțit când ați întrebat?

– Ce ați simțit când ați răspuns?

– Ce a fost mai ușor să întrebați sau să răspundeți?

– Este bine să vă puneți această întrebare des? De ce?

4. Exercițiul Galaxia viselor (10 min.)

Se repartizează foaia resursă Galaxia viselor.

– Toți oamenii visează nu doar în somn, ci și fiind treaz. Azi vom pleca într-o călătorie în Galaxia viselor. Pentru a nimeri în această galaxie, e necesar să completați enunțurile de pe foaia resursă.

Participanții prezintă rezultatele activității.

5. Exercițiul Realizarea viselor (20 min.)

Se repartizează foaia resursă Realizarea viselor.

Participanții selectează 6 vise din exercițiul precedent și completează tabelul. Se discută alegerile.

6. Exercițiul Cum îmi văd viitorul (5 min.)

Se repartizează foaia resursă Cum îmi văd viitorul?.

Participanții completează tabelul. Se discută răspunsurile.

7. Colaj Viaţa mea văzută ca o călătorie (15 min.)

Se repartizează lipici, foarfece, creioane colorate, carioci, ziare/reviste. Participanții vor realiza un colaj cu tema Viața mea văzută ca o călătorie care va conține vise realizate și imagini din viitorul participanților.

8. Debrifare (4 min.)

– Ce am făcut la ședința de azi?

– Cum vă simțiți?

– Ce v-a plăcut?

– Ce a fost important?

– Cu ce plecați de la ședință?

– Cum informația nouă vă poate ajuta în alegerea profesiei?

9. Ritualul de închidere a ședinței Aplauze în cerc (1 min.)

Participanții bat din palme inițial rar, apoi tot mai des, finalizând cu o bătaie scurtă.

Bibliografie

1. Golovei Lilia. 28 ore pentru cariera mea (Caietul de lucru). Chișinău: Tipogr. ”Primex Com”, 2015. – 80 p.

2. Golovei Lilia. 28 ore pentru cariera mea (Ghid metodologic pentru psihologii școlari și diriginți. Chișinău: Tipogr. ”Primex Com”, 2015. – 224 p.

3. Golovei L. Program de orientare şcolară şi profesională O zi pentru cariera mea În: Surse şi resurse ale consilierii psihologice şi educaţionale. Constanța: Editat Visual Propaganda, 2011. p. 331-34

Publicat: 2016