• Titlu:

  Profilaxia și intervenția în conduita autodistructivă

 • Categorie:

  Alți autori

 • Autor:

  Mihailov Veronica

 • Anul editării:

  2019

 • Preț:

  130 MDL 29.64 RON

 • Nu este sunt în stoc

Descriere:

Caracteristici Cuprins
Domeniu Dezvoltare personală
Autor Mihailov Veronica
Limba română
Format A5
Nr. de pagini 116
Color Nu
An apariție 2019
ISBN 978-9975-3299-2-7
ARGUMENT 4
CAPITOLUL I. FENOMENUL SUICIDAR – SEMNIFICAŢII, CARACTERISTICI, INSTANŢE ŞI FINALITĂŢI 5
1.1. Delimitări conceptuale ale fenomenului suicidar 5
1.2. Caracteristici ale conduitei autodistructive 11
1.3. Aspecte ale riscului suicidar la copii şi adolescenţi 13
1.4. Factorii şi indicatorii riscului suicidar la copii şi adolescenţi 16
CAPITOLUL II. PREVENŢIA ÎN CONDUITA AUTODISTRUCTIVĂ  LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 22
2.1. Mecanisme de intervenţie în profilaxia conduitei autodistructive 24
2.2. Miturile conduitei autodistructive la copil/adolescent 25
2.3. Rolul cadrelor didactice în prevenţia riscului suicidar la copii şi adolescenţi 27
2.4. Rolul părinţilor în prevenţia riscului suicidar la copii şi adolescenţi 29
2.5. Strategii de reglare în comportamentul autodistructiv la copii şi adolescenţi 37
CAPITOLUL III. EVALUARE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢIILE  DE CRIZĂ SUICIDARĂ LA COPII ŞI ADOLESCENŢI 43
3.1. Model  de  evaluare a crizei suicidare la copil/adolescent (R. Vrasti) 43
3.2. Instrumente de evaluare a ideaţiei şi conduitei autodistructive 53
3.3. Reacţii şi principii în consultanţa unei persoane cu risc suicidar 55
3.4. Intervenţia în criza suicidară la copil/adolescent 56
3.5. Tehnici de intervenţie în criza suicidară 62
ÎNCHEIERE 68
Informaţii suplimentare 70
ANEXE 74
BIBLIOGRAFIE 115

Lucrarea îşi propune să soluţioneze una dintre problemele societăţii de astăzi – copii şi adolescenţii care nimeresc tot mai des în situaţii extreme, dificile de viaţă.

Cunoaşterea factorilor de risc, factorilor protectivi şi indiciilor riscului suicidar cât şi aplicarea strategiilor de reglare în conduita deliberat autodistructivă ajută la etapa de prevenţie.

Evaluarea şi intervenţia în situaţiile de criză suicidară la copii şi adolescenţi capătă un contur distinctiv şi fundamental în activitatea psihologului şcolar (psiholog practician, consilier).

Suportul metodologic este destinat cadrelor didactice şi managerilor diferitor instituţii de învăţământ, părinţi. Totodată, suportul metodologic poate fi util şi prezenta interes pentru psihologii practicieni (consilieri, psihoterapeuţi) care activează în servicii specializate de lucru cu copiii şi adolescenţii, precum şi profesorilor din mediile academice care organizează formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice etc.

Acest ghid oferă repere teoretice, explică şi comentează tehnici, mecanisme practice, oferă un program de intervenție psihosocială pentru copii aflați în situație de risc, prezintă sugestii pentru activităţi care pot fi utilizate în promovarea unei abordări de prevenţie şi evaluare a fenomenului suicidar în R. Moldova la copii şi adolescenţi.