• Titlu:

  Procese cognitive și stil de muncă. Volumul I

 • Categorie:

  Psihodiagnostic

 • Autor:

  Golovei Lilia, Gorea Svetlana

 • Anul editării:

  2018

 • Preț:

  300 MDL 68.82 RON

 • Cantitate:

Descriere:

Caracteristici Cuprins
Domeniu Psihodiagnostic
Autor Golovei Lilia, Gorea Svetlana
Limba română
Format A4
Nr. de pagini 180
Color Da
An apariție 2018
Editura Sofart Studio
ISBN 978-9975-3230-0-0
Argument 5
Capitolul 1 Maturitatea şcolară 6
Testul de maturitate şcolară 7
Determinarea maturităţii şcolare (A. Fuchina, T. Curbatscaia) 17
Chestionar neverbal de maturitate şcolară (I. Iyrasek) 38
Chestionar verbal de maturitate şcolară (I. Iyrasek) 41
Chestionarul Informații (pentru copii) 44
Discuția cu copilul (Gudkina N.) 48
Căsuța cu decuparea cercului 49
Capitolul 2 Capacităţile intelectuale 53
Testul omului 54
Tehnica Rudolf Amthawer 56
Matricile Progresive RAVEN 59
Testul de inteligenţă generală WAIS 66
Test de inteligenţă 69
Test de inteligenţă generală ABC 76
Proba de inteligență verbală: comprehensiunea 79
Capitolul 3 Limbajul 83
Proba de completare a lacunelor 84
Probe pentru cunoașterea vârstei psihologice a limbajului (Adaptare după Descoeudres A.) 86
Percepția și înțelegerea unei serie de imagini 93
Anagrama 98
Corectarea propozițiilor incorecte semantic 101
Povestiri secvențiale 102
Vorbirea dialogată 104
Volumul vocabularului 106
Proba de conștientizare fonologică 108
Capitolul 4 Memoria 113
Tehnica Luria 114
Tehnica de cercetare a memoriei auditive de cuvinte 116
Tehnica de cercetare a memoriei auditive de numere 117
Memorizarea involuntară a cuvintelor neutre şi a celor cu nuanţă emotivă 118
Metodica de studiere a memoriei vizuale 121
Metodica de studiere a tipului de memorie 122
Metodica de studiere a memoriei vizuale de cuvinte 124
Memoria vizuală 126
Memoria vizuală de imagini 127
Recunoașterea figurilor (A. Bernștein) 128
Capitolul 5 Gândirea 133
Al patrulea de prisos (Varianta I) 134
Al patrulea de prisos (Varianta II) 136
Excluderea imaginii de prisos (N. Belopoliscaia) 138
Al patrulea de prisos (Varianta verbală) 156
Excluderea imaginii de prisos (I) 158
Evidențierea semnelor esențiale 163
Al cincilea de prisos 165
Logica gândirii 167
Labilitatea intelectuală 169
Particularităţile gândirii verbal-logice 172
Tehnica Lippman „Legităţi logice” 174
Raționamente și concluzii 176
Bibliografia 178
Webimagini 179
Activitatea de psihodiagnoză este activitatea de investigare a problemelor/nevoilor elevilor prin intermediul unui ansamblu de tehnici psihologice, orientată spre studierea psihologică a elevilor pentru a identifica potențialul acestora în scopul prevenirii problemelor școlare și de adaptare socială. Rezultatele psihodiagnozei oferă suportul informațional necesar completării fișei psihologice a elevului, stabilirii formelor de acordare a ajutorului în cazul dificultăților în instruire, comunicare, gestionare a stării emoționale etc. Pentru a asigura o asistență psihologică eficientă, ne-am propus realizarea unei analize critice a tehnicilor și chestionarelor, propuse de literatura științifică și selectarea acelor tehnici și chestionare, ce ar putea înlesni activitatea de psihodiagnoză, realizată de psihologii școlari școlari și nu doar. Volumul de față conține un șir de tehnici și chestionare care pot fi utilizate cu scopul evaluării maturității școlare, capacitățile intelectuale, limbajul, memoria și gândirea.

În set:

Procese cognitive și stil de muncă. Volumul II
Procese cognitive și stil de muncă. Volumul III