• Titlu:

  Organizarea activității serviciului psihologic

 • Categorie:

  Cercetare psihologică

 • Autor:

  Golovei Lilia, Gorea Svetlana

 • Anul editării:

  2020

 • Preț:

  250 MDL

 • Cantitate:

Descriere:

Caracteristici Cuprins
Domeniu Dezvoltare personală
Autor Lilia Golovei, Svetlana Gorea
Limba română
Format A4
Nr. de pagini 177
Color Nu
An apariție 2020
Editura Sofatrt Studio
ISBN 978-9975-3468-0-1
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. Acte normative 7
Cadrul normativ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii psihologului în instituţiile de învăţământ general 8
Repere metodologice privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ general 9
Nomenclatorul documentelor psihologului 14
CAPITOLUL II. Acte organizațional - metodice 15
Programul de lucru 17
Planul anual de activitate 18
Registrul de evidenţă a elevilor din grupul de risc 31
Raportul semestrial/anual de activitate 33
Activitatea de prevenție/profilaxie 35
Activitatea de evaluare psihologică și psihodiagnoză 42
Activitatea de intervenție psihologică: Consiliere psihologică 52
Activitatea de intervenție psihologică: Dezvoltare personală 57
CAPITOLUL III. Acte speciale 61
Dosarele elevilor 62
Plan general de intervenție în situație de criză 63
Asistența la ore 67
Rezultatele activității de evaluare psihologică și psihodiagnoză 69
Caracteristica psihologică a elevului 73
Caracteristica psihologică a clasei 74
Nota informativă 77
Acorduri de colaborare cu beneficiarii 80
Arhiva activităţii psihologice 81
Psihologul și evaluarea activității realizate 82
CAPITOLUL IV. Dotarea spaţiului fizic 84
Recomandări metodice cu privire la proiectarea biroului psihologului 85
ANEXE 86
Anexa 1 Planul anual de activitate 87
Anexa 2 Raportul semestrial/anual de activitate 93
Anexa 3 Structura proiectului activități de prevenție/profilaxie (varianta 1) 96
Anexa 4 Structura proiectului activități de prevenție/profilaxie (varianta 2) 97
Anexa 5 Structura proiectului activități de prevenție/profilaxie (varianta 3) 98
Anexa 6 Structura agendei unui seminar (varianta 1) 99
Anexa 7 Structura agendei unui seminar 100
Anexa 8 Etapele organizării și desfășurării mesei rotunde 101
Anexa 9 Harta dezbaterilor 102
Anexa 10 Situația elevilor 104
Anexa 11 Fişa de observaţie în timpul interviului 106
Anexa 12 Anchete pentru elevi (exemple) 108
Anexa 13 Anchetă pentru cadre didactice (exemplu) 114
Anexa 14 Anchetă pentru părinți (exemplu) 116
Anexa 15 Fișa de observație a elevului 117
Anexa 16 Fişă de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului 119
Anexa 17 Fişa de sesizare a cazului suspect de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului 121
Anexa 18 Fișa de informare a părintelui cu privire la acordul asistenței psihologice 123
Anexa 19 Fișa de identificare a problemelor elevului 125
Anexa 20 Discuție inițială cu părinții 128
Anexa 21 Analiza cauzelor eşecului şcolar 131
Anexa 22 Particularitățile dezvoltării copilului 132
Anexa 23 Ancheta biografica 134
Anexa 24 Structura unei ședințe/sesiuni de training 135
Anexa 25 Plan-model de intervenție în situație de criză 136
Anexa 26 Fişa de asistență în cadrul orelor (observarea elevului) 138
Anexa 27 Fişă de asitenţă la ore (observarea cadrului didactic) 141
Anexa 28 Fişă de observare a clasei de elevi 145
Anexa 29 Fișa de asistență la ore (observarea relațiilor interpersonale) 146
Anexa 30 Schema analizei psihologice a activității 147
Anexa 31 Proces-verbal al psihodiagnozei de grup nr ____ 149
Anexa 32 Proces-verbal al evaluării psihologice de grup nr ____ 151
Anexa 33 Proces-verbal al evaluării psihologice individuale nr ___ 152
Anexa 34 Proces-verbal al consilierii psihologice 153
Anexa 35 Fișa de caracterizare psihologică a elevului 154
Anexa 36 Fișă de caracterizare psihologică a clasei 164
Anexa 37 Notă informativă 167
Anexa 38 Fișa-invitație la psiholog 167
Anexa 39 Fişă de recomandare la SAP
Anexa 40 Fișa de autoevaluare/evaluare a activității psihologului 169
Anexa 41 Etapele unei conferințe 174
Anexa 42 Fișa elevului din grupul de risc 175
Bibliografie 176

Cartea „Organizarea activității serviciului psihologic. Ghid metodologic” oferă specialiștilor din domeniu, studenților, cercetătorilor și practicienilor psihologi, și chiar publicului larg interesat de educația copiilor, rezultatul experienţei didactice şi ştiinţifice în aria captivantă a psihologiei școlare. Cartea este consacrată activității practice a psihologului școlar, prezentând-o cu analize profunde și oferire de mostre de experiență validată în condițiile reale ale școlii contemporane.

Ghidul metodologic este valoros prin caracterul său practic. În 42 de anexe sunt prezinte diverse tipuri de documente ale serviciului psihologic școlar.

Originalitatea Ghidului constă în caracterul aplicat al materialelor pe care le conține, în varietatea modelelor prezentate cu ilustrări desprinse din practică. Noutatea – în orientarea spre o categorie aparte de cititori, care vor primi un instrument eficient de lucru.

Limbajul Ghidului este corect din punct de vedere ştiinţific, poate fi uşor de citit şi înţeles de specialiştii în domeniu – psihologii școlari, dar și pentru cei în formare – studenții de la facultățile de psihologie, pentru cei care monitorizează activitatea serviciului psihologic, pentru psihologii din alte arii practice, cadrele didactice universitare. Este o publicație cu un caracter pronunţat aplicativ, metodologic. Ghidul va ocupa un loc deosebit pe rafturile practicienilor din domeniu, dar prezintă interes și pentru cercetătorii din psihologie și științele educației.