Despre autor

Golovei Lilia

 • Licentiată in Psihologie,  2003-2008, USM
 • Masterat in Psihologie Generală, 2008-2010, USM
 • Formare în Arterapie practică, 2010
 • Formare în Master ANLP RM, NLP Science, 2012-2014
 • Psiholog în gimnaziul „Galata”, mun. Chișinău, din 2008
 • Grad didactic Superior
 • Membra a Consiliului Metodic al Psihologilor, DGETS, Chișinău
 • Ambasador al Păcii
 • Autor și coautor al 9 ghiduri metodologice, 4 caiete de lucru pentru elevi
 • Redactor al 3 cărți cu tehnici psihologice
 • Peste de 45 articole în ziare, reviste, volume ale conferințelor etc.

Am acumulat în timpul activităţii profesionale, a cursurilor şi stagiilor de perfecţionare şi formare multe competenţe în domeniul psihologiei, elaborării programelor de dezvoltare personală, a documentației necesare unui psiholog școlar. Începând cu 2011 am participat la elaborarea ghidurilor methodologice:

 • Organizarea activităţii serviciului de asistenţă psihologică (Tipografia –Sirius SRL, Chişinău. 2011)
 • Particularităţile adaptării elevilor claselor primare la condiţii noi educaţionale ( Tipografia-Sirius SRL, Chișinău, 2013)
 • Standardele de calitate a activității psihologului în sistemul educațional (proiect)
 • Regulamentul Activității Psihologului în învățămîntul preșcolar și preuniversitar în Republica Moldova(proiect)
 • Registrul psihologului
 • Fișa de evaluare a activității psihologului din instituțiile preuniversitare etc.