Sugestii privind consilierea în carieră

Consilierea în carieră este una din subiectele actuale ale Republicii Moldova. Familia, diverse organizaţii de stat şi neguvernamentale îşi orientează activitatea în direcția susținerii și orientării tinerilor, care sunt îm căutarea unui drum profesional corect. Unul din elementele esențiale ale consilierii în carieră este consilierea în carieră a tinerilor. O cunoaştere aprofundată a ceea ce poate (particularitățile individuale), ce dorește (vise, dorințe, scopuri) și de ce are nevoie piața muncii va permite tinerilor o integrare mai bună în societate, o alegere corectă a profesiei şi o carieră profesională reuşită. Tematica abordată în această lucrare vine în ajutorul consilierilor din instituțiile de învățământ, centrele de ghidare în carieră etc., care lucrează cu tinerii, ce sunt în căutarea traseului profesional propriu.

Promovarea psihologiei în mediul școlar

Una din sarcinile prioritare ale serviciului psihologic în şcoală este promovarea psihologiei în rândurile elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor. O modalitate eficientă de realizare a acestei sarcini, după părerea noastră, este organizarea şi desfăşurarea Săptămânii psihologiei în şcoală. Activitățile, realizate în cadrul acestei săptămâni permit implicarea unui număr mare de beneficiari (elevi, cadre didactice, părinți) în activități psihologice captivante. Psihologul are posibilitatea de a prezenta activitatea sa, posibilităţile ştiinţei psihologice şi modalităţile de implementare a ei în practica şcolară. Se pune accent pe motivarea participanților spre autocunoaştere și dezvoltare personală. Activitățile desfășurate la nivel de școală contribuie la îmbunătățirea climatului psihologic în mediul școlar.

„Psihodiagnostic în școală” – Aplicație web pentru eficientizarea activității serviciului psihologic școlar

Psihodiagnisticul – una din cele 4 direcții de activitate a serviciului psihologic școlar – este orientată spre studierea psihologică a elevilor cu scopul de a le înlesni instruirea acestora. Activitatea psihologului demonstrează că forma tradițională de aplicare și de interpretarea a rezultatelor psihodiagnozei este un proces dificil și de durată. Pentru eficientizarea activității serviciului psihologic școlar pe domeniul psihodiagnoză a fost elaborată aplicația web „PSIHODIAGNOSTIC ÎN ȘCOALĂ”.

Inteligența emoțională a dirigintelui și climatul psihologic în colectivul de elevi

Climatul psihologic în colectiv este o sursă puternică care mobilizează și orientează viața psihică a persoanei. În cadrul colectivului de elevi dirigintele este persoana abilitată să asigure un climat psihologic favorabil, în care fiecare elev să se simtă confortabil și degajat, să se poată exprima liber, să poată participa la luarea deciziilor etc. Climatul psihologic pozitiv mobilizează atât starea emoțională a elevilor, cât și performanțele lor. Climatul psihologic negativ distorsionează viața colectivului și relațiile dintre elevi. Cercetările au demonstrat că procesele afective și nu nivelul inteligenței stau la baza performanței școlare. De aceea în cadrul cercetării efectuate am stabilit legătura dintre nivelul inteligenței emoționale al dirigintelui și nivelul climatului psihologic în colectivul de elevi.

Tendinţelе internaţionale în domeniul învățării pe tot parcursul vieții

Autor: Golovei Lilia Schumbările de pe mapamond la nivel economic, cultural, modul de viață, dezvoltarea tehnologiilor informaționale influențează atitudinea oamenilor față de procesul de instruire și modifică cerințele societății față de nivelul de instruire a adulților. Dacă tradițional peste hotare student era considerată persoana cu vârsta sub 25 ani, cu fiecare an vârsta persoanelor care fac studii crește. În prezent a face studii nu este un lux ci o necesitate pe